שירות Next Day Delivery


 

בשירות זה הלקוח מקבל סמס שהמשלוח שלו נקלט במחסני חברתינו והוא יסופק לו למחרת עד שעה מסויימת שהשליח שלנו נמצא בעיר המבוקשת.